Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (H.S.E.)

Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας συνάδει άμεσα με αποτελεσματικές δραστηριότητες, οδηγώντας σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργατικού δυναμικού μας κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας είναι ο βασικός και απώτερος στόχος κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας και έργου.

Η συνεχής εκπαίδευση και η καθημερινή καθοδήγηση και παρακολούθηση από τους εργοδηγούς των ομάδων και τους μηχανικούς Ασφάλειας και Υγιεινής διασφαλίζουν την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ελέγχου/διαχείρισης κινδύνων, ανάλογα με κάθε διαφορετική πτυχή της εκάστοτε εργασίας.

Scroll to Top
Scroll to Top