Εταιρία

Η Εταιρία δημιουργήθηκε στις 16/02/2009 και είναι εγγεγραμμένη από τις 26/03/2009 στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, 2ης τάξης στην κατηγορία έργων Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά, με εύρος δραστηριοτήτων «Μεταλλικές κατασκευές – σωληνώσεις, ανεγέρσεις μεταλλικών κατασκευών και δοχεία – σωληνώσεις Υψηλής Πίεσης».

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Saniko Metal δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιστοποιήσεις

about-img

Πιστοποιήσεις

Για την διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης η Saniko Metal έχει πιστοποιηθεί κατά

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Scroll to Top