Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας καλύπτουν όλο το εύρος των βιομηχανικών μεταλλικών κατασκευών και ανεγέρσεων, των σωληνώσεων και δοχείων υψηλής πίεσης και των συντηρήσεων βιομηχανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παρακάτω επισυνάπτονται ο κυριότερων κατηγορίες Έργων που έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα η SANIKO METAL L.t.d.

 
 

 

 

saniko_drastiriotites

#

Τίτλος ΈργουΑριθμός ΣύμβασηςΚύριος ΈργουΤόπος Έργου

Προϋπολογισμός

Έναρξη εκτέλεσηςΠέρας εκτέλεσης
1Επισκευή – Ανακατασκευή Συστήματος Αποκομιδής Ξηρής Τέφρας Πυθμένα Λέβητα (Σύστημα MAGALDI) Μον IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

1398.2009.032

Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

 41.144,50 €

9/3/2009

 5/4/2009
2

Επισκευή – Τμημάτων Υ/Π Μονάδας IV του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

 1398.2009.051

Δ.Ε.Η. Α

 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

 24.000,00 €10/3/2009 3/4/2009
3

Βοηθητικές Εργασίες τοποθέτησης ρυθμιστικών πτερυγίων νέας σχεδίασης στο IDF No 42 Μον. IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

 1398.2009.058Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  1771,00 € 29/4/20096/5/2009 
4

Αντικατάσταση Φθαρμένων Τμημάτων των Αγωγών Αναρρόφησης Καυσαερίων Νο 48 και Νο 41 της IV Μονάδος ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

 1398.2009.050Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  10.199,27 €15/3/2009 30/3/2009 
5

Εργασίες Μηχανολογικών Επισκευών κατά την Ετήσια Συντήρηση Μονάδος V του ΑΗΣ Αγιίου Δημητρίου.

 061/09Δ.Ε.Η. Α.Ε  ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20.104,0030/4/2009 29/5/2009 
6

Τοποθέτηση Γραδελάδων κάτω από τους εκκαπνιστές του Λέβητα και Επέκταση των Διαδρόμων Εργασίας Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

 031/09Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19.302,61 €13/4/2009 13/6/2009 
7

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ψυκτικού νερού Φ323,9Χ10,0mm από το Χημείο προς τη Μονάδα Νο ΙΙΙ (Διάδρομο σε κανάλι) μήκους 60 μέτρων.

 1398.2009.084 Δ.Ε.Η. ΑΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 26.125,00 €1/6/2209 10/6/2009 
8

Μεταλλοβολή Εξαρτημάτων Στροβίλου και Αμμοβολή Εξαρτημάτων Λέβητα ΜΟΝ. V ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 Π.Υ. Νο.: 069/09 Δ.Ε.Η. ΑΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.400,00 €19/5/2009 28/5/2009 
9

Αντικατάσταση Δεξαμενών Προσθήκης Χημικών Μον. III ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 Δ.Ε.Η. ΑΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  2.600,00 €2/8/2009  7/8/2009
10

Κοπή και Συγκόλληση Σωλήνων Φ42” Υπόγειου Δικτύου ΒΙΟ ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  ΒΙΟ ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣΒΙΟ ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ  6.000,00 €5/7/2009 12/7/2009 
11

Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων στο Κανάλι Περισυλλογής Υδάτων ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 1398.2009.106Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 4.230,00 €15/9/2009  18/9/2009
12

Εγκατάσταση και Ανέγερση Εξοπλισμού και Σωληνώσεων FOGGING (MEE INDUSTRIES) στις Μονάδες I, II του ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 ΕΝΙΑ Α.Ε.  ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 41.974,00 €22/7/2009 2/9/2009
13

Επισκευή Εκκαπνιστών στις Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 ΑΗΣ Κ. Ε – 9091 Δ.Ε.Η. ΑΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 102.054,00 €21/9/2009 31/1/2011 
14Κατασκευή Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ον. Ισχύος 435 Mwe της ΗΡΩΝΙΙ Βοιωτίας Α.Ε – Ανέγερσητου Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας ΤΕΡΝΑ Α.Ε  ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ47.606,40 €16/10/2009 30/11/2009 
15Καθαρισμοί Ταινιοδρόμων – Συστημάτων Τέφρας, Εγκαταστάσεων Χημείου και Εκτέλεση Εργασιών στους Χώρους Του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.  ΔΥΠΠ – 0910375Δ.Ε.Η. Α.ΕΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 318.904,05  €18/11/2009  17/4/2010
16

Τοποθέτηση Εναλλακτή Νερου – ατμού στο δίκτυο θέρμανσης Μονάδας IV και Αποκατάσταση Διαρροών

 1398.2009.125Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 21.975,00 €23/11/2009 26/2/2010 
17

Αντικατάσταση Άξονα καδοτροχού (Κ Τ) στον εσκαφέα KRUPP SchRs 2300-K 1337-1339 (E6) ΤΟΥ ΚΟΠΚ

 2009.170/ΛΚΔΜΔ.Ε.Η. Α.Ε ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 120.000,00 €10/11/2009  10/12/2009
18

Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων μονάδωνς του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ  

 ΔΥΠΠ – 0910373 Δ.Ε.Η. Α.Ε ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ466.143.44 €1/6/2010 6/4/2012 
19

Εργασίες στο Μηχανουργείο του Κ.Ο.Κ.Π για τα έτη 2010-2011

2009.196A/ΛΚΔΜ

 Δ.Ε.Η. Α.ΕΟΡΥΧΕΙΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 388.440,00 €6/5/2010 12/9/2011 
20

Αποκατάσταση διαρροών στον Λέβητα της Μον. Ι του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΗΣ Κ. Ε – 9142

Δ.Ε.Η. Α.ΕΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 8.560 € 29/10/200930/10/2009 
21Αντικατάσταση σαρώτριας Συστήματος MAGALDI και ανέγερσηικριωμάτων στο υπόγειο της IV Μονάδας ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1398.2010.027

Δ.Ε.Η. Α.ΕΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 6.510,80 €15/12/2009  22/12/2009
22

Επισκευή αναρτήσεων αγωγών αναρρόφησης τροφοδοτικών αντλιών IV Μονάδας του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 1398.2010.028Δ.Ε.Η. Α.ΕΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 5.688,00 €1/12/2009 1/1/2010 
23

ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 200ΤΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ DRAFT TUBE LINER

ΔΕΗ/ΔΑΥΕ ILH-3 ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ

ΜΕΤΚΑ Α.ΕΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 43.000,00 €1/12/2009  30/1/2010
24

ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ DRAFT TUBE LINER

ΔΕΗ/ΔΑΥΕ ILH-3 ΙΛΑΡΙΩΝΑΣΜΕΤΚΑ Α.Ε ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 58.800,00 € 1/2/2010 15/4/2010
25

ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ STAY RING – SPIRAL CASING

 ΔΕΗ/ΔΑΥΕ ILH-3 ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ

ΜΕΤΚΑ Α.Ε ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 188.080,00 €30/4/2010 25/7/2012 
26

Μερική Ανατούμπωση της Σερπαντίνας του Υ/Θ ΙΙΙ και Αντικατάσταση τμήματος των Ατμαγωγών Υ/Θ ΙΙ προς Υ/Θ ΙΙΙ της Μονάδας Ι ΑΗΣ Καρδιάς

ΑΗΣ Κ./Ε-9147

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  87.520,00 € 19/4/201030/4/2010 
27

Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτροστατικών Φίλτρων (Η/Φ) Μονάδων ΙΙ,ΙΙΙ,IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1398.2010.034

Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 53.386,00 € 3/1/201028/28/2012 
28

ΈλεγχοςΚαθαρισμός και Συντήρηση Συστήματος αποκομιδής τέφρας πυθμένα λέβητα μον IV (συστημα MAGALDI)

 1398.2010.050Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  28.000,00 €27/3/2010 5/7/2011 
29

Καθαρισμοί Ταινιοδρόμων – Συστημάτων Τέφρας, Εγκαταστάσεων Χημείου και Εκτέλεση Εργασιών στους Χώρους Του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

6466.2010.050

Δ.Ε.Η. Α.Ε.  ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ147.000,00 €18/4/2010  9/6/2010
30

Καθαρισμοί Ταινιοδρόμων Τέφρας – Συστημάτων Τέφρας, Εγκαταστάσεων Χημείου και Εκτέλεση Βοηθητικών Εργασιών στους Χώρους Του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

 6466.2010.096Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 116.824,67  €10/6/2010 20/7/2010 
31

Συντήρηση – Επισκευή συστήματος αποκομιδής ξηράς τέφρας πυθμένα λέβητα (σύστημα Magaldi) Μον. IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 6466.2010.130Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 42.522,00 € 25/10/201026/11/2010 
32

Αντικατάσταση τμημάτων στο σύστημα ανακυκλοφορίας υψηλής πίεσης – Αφαίρεση μονώσεων

 ΑΗΣ Χ – 1500937Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ23.984,71  €22/11/2010 4/12/2010 
33

Υποστηρικτικές εργασίες συνεργείων Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής συντήρησης κατά την περίοδο ετήσιας συντήρησης Μον Νο IV του ΑΗΣ Πτολ/δας

1398.2011.003

Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 33.800,00 €18/10/2010 21/11/2010 
34

Έλεγχος και επισκευή εκτροπέα καυσαερίων (DIVERTER DAMPER) των αεριοστροβίλων 11 & 12 της μονάδας και μετατροπή αναρτήσεων γραμμής εκφύσησης υπερθέρμου μέσης πίεσης 11/12LBA49AA004 στους λέβητες Νο 11 & Νο 12 

 ΑΗΣ ΚΟΜ.6488.2010.077Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ27.400,00 € 29/1/20117/2/2011 
35

Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ Πτολεμαδας

 ΔΥΠΠ – 1010433Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ & ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 615.274,32 €1/12/20106/12/2012
36

Υποστηρικτικές εργασίες συνεργείων Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής συντήρησης κατά την περίοδο ετήσιας συντήρησης Μον Νο IΙΙ του ΑΗΣ Πτολ/δας

 1398.2011.047Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ29.664,00 €27/4/2011  24/5/2011
37

Κατασκευή – Ανέγερση σερπαντινών Υ/Θ Ib νέας σχεδίασης και λοιπές εργασίες Υ.Π. σε Λέβητα και ατμαγωγούς Μον.ΙΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς

 ΔΥΠΠ-1110460Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ602.391,09 €8/9/2011  15/12/2011
38

Προκατασκευή και ανέγερση carbon steel σωληνώσεων πέριξ του εξοπλισμού των μονάδων 37 και 75 και ανέγερση carbon steel σωληνώσεων στο pipe rack των μονάδων 36/37, 72 και 82 στην επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνα. 

 ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο. 06/2010 / 28-06-2010Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – ΕΚΜΕ Α.Ε.
(ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.)
ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 4.595.973,00 € 7/9/201030/9/2012 
39

Προκατασκευή και ανέγερση carbon steel σωληνώσεων πέριξ του εξοπλισμού των μονάδων 82, carbon steel σωληνώσεων στο pipe rack της μονάδας 38, 73/74, σωληνώσεων jacketed piping πέριξ του εξοπλισμού των μονάδων 37, 38 και 85 και των pipe racks των μονάδων 37 και 38, σωληνώσεων stainless steel στα pipe racks των μονάδων 36, 38, 73/74 και σωληνώσεων duplex steel πέριξ του εξοπλισμού των μονάδων 36 και 37 στην επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνα. 

 ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο. 19/2010 / 01-11-2010Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – ΕΚΜΕ Α.Ε.
(ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.)
ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2.100.000,00 € 1/11/2010 30/9/2012
40

Προσυναρμολόγηση και Ανέγερση του εξοπλισμού 85-VR-203 και 204 της μονάδας 85 στην επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνα. 

 ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 10/12/2011Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – ΕΚΜΕ Α.Ε.
(ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.)
ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ  240.000,00 € 10/12/201130/9/2012 
41Συντήρηση – Επισκευή των Η/Σ Φιλτρων των Μονάδων ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ1398.2012.012Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ54.999,54 €12/3/201220/6/2014
42Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού εκκαπνιστών λεβήτων των Μονάδων Ι – V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.4870/2012/032Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ91.883,97 €7/5/201225/1/2013
43Προγραμματισμένες αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στον Λέβητα της Μονάδος ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ΑΗΣΜ – Α’ 1998.2012.027Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’96.946,56 €8/5/201220/5/2012
44

Επισκευή τμημάτων Υ/Π Μονάδων Νο. ΙΙ. ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 1398.2011.151Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ & ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34.000,00 € 3/6/201216/7/2012
45

Επισκευή βλαβών τμημάτων Υ.Π. (Αποκατάσταση διαρροών εντός των Λεβήτων) όλων των Μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαῒδας

1398.2012.166

Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ110.000,00 €8/6/2012 29/11/2012
46

Επισκευή τμημάτων Υ/Π Λέβητα μονάδας Νο. ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 1398.2012.114

Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 54.902,59 €28/8/201222/9/2012
47Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. του ΑΗΣ Αμυνταίου – ΦιλώταΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 11/02/2013SOLERGON ΜΟΝ.ΕΠΕ.ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ400.000,00 €11/2/201319/10/2014
48Ανέγερση σωληνώσεων στο Shut Down 2013 στις Μονάδες Μ/3100/3200/3300 στην MOTOR OIL HELLAS Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕΣΥ00333.13/1993.ΜΟΗΕΚΜΕ Α.Ε.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL HELLAS ΚΟΡΙΝΘΟΥ262.000,00 €22/3/201315/4/2013
49Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι – V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ4870/2012/158Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ94.732,54 €29/3/201315/4/2014
50Επέκταση ανακατασκευής σερπαντίνας Υ/Θ ΙΙΙ της Μονάδας Ι του ΑΗΣ ΚαρδιάςΔΥΠΠ-1310514Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ212.325,00 €24/4/201330/5/2013
51Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣΔΥΠΠ-1511363Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ486.576,73 €11/9/201322/10/2014
52Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΜΑΔΑ Α)ΔΥΠΠ-1511396Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ341.660,72 €13/12/201320/12/2014
53Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΜΑΔΑ B)ΔΥΠΠ-1511397Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ283.306,48 €13/12/201319/12/2014
54Προκατασκευή, συγκόλληση, μόνωση και τοποθέτηση αγωγών τηλεθέρμανσηςΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο ΣΥ00455.13/2029.ΔΕΤΕΠΑΕΚΜΕ Α.Ε.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ, ΛΕΒΑΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ500.000,00 €16/12/201315/11/2015
55Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ ΠτολεμαῒδαςΔΥΠΠ-1310526Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ & ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ544.932,35 €3/1/201420/10/2016
56Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων αερομεταφοράς υλικού και πεπιεσμένου αέρα στα σιλό αποθείωσης στην ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ΚοζάνηςΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 25/02/2014CaO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ46.500,00 €25/2/201420/3/2014
57Εργασίες τοποθέτησης και συγκόλλησης ειδικών τεμαχίων προμονωμένων σωλήνωνΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 19/03/2014ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ42.000,00 €19/3/201430/10/2015
58Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του Αμυνταίου – ΦιλώταΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Νο 630002047Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ34.905,60 €13/5/201410/7/2014
59Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του Αμυνταίου – ΦιλώταΔΥΠΠ-1511444Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ598.372,40 €11/7/201411/8/2015
60Κατασκευή νέου αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Φιλώτα, μετατροπές στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο τηλεθέρμανσης στον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και κατασκευή του αντλιοστασίου των εναποθηκευτών τηλεθέρμανσης στον χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου – ΦιλώταΙΔ.ΥΠΕΡ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 01/10/2014ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ96.500,00 €1/10/201415/10/2015
 61 Εργασίες κατασκευής, συγκόλλησης, εγκατάστασης και δοκιμών αγωγών μεταφοράς νερού και λοιπού συναφούς εξοπλισμούΙΔ.ΥΠΕΡ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 07/10/2014 Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ625.140,00 € 7/10/2014 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
62Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ63/3985Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ34.988,24 €23/10/20147/11/2014
63Επισκευές βλαβών τμημάτων Υ.Π. Του ΑΗΣ ΚαρδιάςΔΥΠΠ-1310556Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ291.201,10 €8/1/2015ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
64Πλήρης ανέγερση τμημάτων βάσης και πλήρων κορμών πύργων Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 KVΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 27/01/2015ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ1.150.000,00 €27/1/201529/7/2016
65Εργασίες προκατασκευής και ανέγερσης σωληνώσεων στην μονάδα FCC καθώς και στην μονάδα U-4200, κατά τις εργασίες συντήρησης στο Shut-Down 2015, στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον ΑσπρόπυργοΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο ΣΥ00848.15/2108.ΕΛΠΕΕΚΜΕ Α.Ε.ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ259.083,08 €23/3/20158/6/2015
66Εργασίες αντικατάστασης των διαστολικών των σωληνώσεων καυσαερίων στην μονάδα FCC, κατά τις εργασίες συντήρησης στο Shut-Down 2015, στο Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στο ΑαπρόπυργοΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο ΣΥ00908.15/2108.ΕΛΠΕΕΚΜΕ Α.Ε.ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ42.690,00 €30/4/201516/6/2015
67Αποξήλωση κατεστραμμένων κυκλωμάτων σωληνώσεων, προκατασκευή και εγκατάσταση νέωνΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο ΣΥ00939.15/2144.ΕΛΠΕΕΚΜΕ Α.Ε.ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ345.000,00 €16/6/201523/7/2015
68Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα6300007805Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ26.469,26 €29/10/201530/11/2015
69Εργασίες συγκολλήσεων αγωγού Υπερθέρμου ΑΗΜ Νο16300007620Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ15.390,00 €3/11/20158/11/2015
70Ελασματουργικές εργασίες δεξαμενής ασφάλτου Ρ-8801 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων Ασπροπύργου (Β.Ε.Α.)Σύμβαση Νο. 4403020760ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ260.000,00 €13/11/201522/4/2016
71Εργασίες συγκολλήσεων ΑΗΜ Νο16300008112Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ12.170,00 €7/12/201512/12/2015
72Συντήρηση Αποθετών-Αποληπτών Νο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, του Α.Η.Σ. ΚαρδιάςΑΗΣ Κ-6018Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ22.586,37 €11/4/201625/5/2016
73Τοποθέτηση και συγκόλληση Βαλβίδας ΗΡ by pass Μον. Νο 5 Α.Η.Σ. ΑλιβερίουΑΗΣΑ ΑΛ-30/4.16Δ.Ε.Η. Α.Ε.Α.Η.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ22.500,00 €21/4/201625/4/2016
74Εργασίες προκατασκευής, αποξήλωσης και ανέγερσης σωληνώσεων στις Μονάδες MHC, TMK, U-7100, U-7200, U-7350 καθώς και στις ασφαλιστικές Μονάδες λιπαντικών κατά τις εργασίες συντήρησης στο Shut-Down 2016, στο Διυλιστήριο της ΜΟΗ στην Κόρινθο

Σύμβαση Νο ΣΥ01168.16/2210.ΜΟΗ

(ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

ΕΚΜΕ Α.Ε.ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL HELLAS ΚΟΡΙΝΘΟΥ412.352,00 €16/5/201624/6/2016
75Συντήρηση Αποθετών-Αποληπτών Νο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, του Α.Η.Σ. Καρδιάς ΔΥΠΠ – 1511644Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ130.778,21 € 22/9/2016 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
76Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μον. Νο I-V και Εκκαπνιστών εναλλακτών καυσαερίων των Μον. Νο I-IV του ΑΗΣ Αγ. ΔημητρίουΔΥΠΠ – 1511639Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 145.082,00 €20/9/2016ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 77Αντικατάσταση αυλών και καμπυλών στους εναλλάκτες καυσαερίων της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

      ΔΥΠΠ – 1310585         (ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

SOLERGON ΜΟΝ. ΕΠΕΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ200.000,00 € 10/10/201620/11/2016
 78Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Νο. III-IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτραΔΜΚΘ – 11145203 (ΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ )

 ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. 

 ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ700.000,00 €10/10/2016ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
79Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του Αμυνταίου – ΦιλώταΔΥΠΠ – 1511643Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ720.068,95 €13/10/2016ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
 80Ελασματουργικές εργασίες στη Δεξαμενή Ρ-8770Α στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.)4403021766 ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας716.241,00 €24/10/2016ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Scroll to Top
Scroll to Top