Έργα

Σύντομη περιγραφή έργου : Ολοκλήρωση εργασιών εντός χρονοδιαγραμμάτων, υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα κατασκευή και στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας σε εργασίες συντήρησης Δεξαμενών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. […]

Σύντομη περιγραφή έργου : Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων, Quality Control, Προγραμματισμός Κατασκευής Νέων Μονάδων Νάφθας Διυλιστηρίου MOH U-8400 / U-8500 / U-8600. Συνολικές Ίντσες Προκατασκευής (dia inch) : 202.537″ Συνολικές

Shut-down_2

Σύντομη περιγραφή έργου : Η SANIKO METAL Ltd εργάζεται τα τελευταία χρόνια σαν μόνιμος εργολάβος κατά τις προγραμματισμένες συντηρήσεις Μονάδων Διυλιστηρίων. Βασιζόμενη στο έμπειρο προσωπικό της, αναλαμβάνει Project με αυστηρά

Σύντομη περιγραφή έργου : Μηχανολογική Ανέγερση, ανέγερση σωληνώσεων και εξοπλισμού υπέργιου και υπόγειου Δικτύου σωληνώσεων Φυσικού Αερίου, σύνδεση και ευθυγράμμιση Compressor στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ΤΑΠ Κήποι Έβρου Πρόσθετες

Σύντομη περιγραφή έργου : Ο Oil & Gas τομέας αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των δραστηριοτήτων της SANIKO METAL Ltd, με μεγάλη γκάμα εκτελεσμένων έργων σε πετροχημικές μονάδες Δυιλιστηρίων. Έργα όπως η

Σύντομη περιγραφή έργου : Προερχόμενη από το Βιομηχανικό Κέντρο της Ελλάδας, από την έναρξή της η SANIKO METAL Ltd κατέχει εκτενή παρουσία και εμπειρία σε έργα Μονάδων Παραγωγής, όπως ανέγερση

Σύντομη περιγραφή έργου : Με μόνιμη παρουσία στις Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Διυλιστηρίων, η SANIKO METAL Ltd αναλαμβάνει σημαντικά σωληνουργικά έργα αναβάθμισης και συντήρησης Υπάρχοντος Εξοπλισμού και Μονάδων. Εργαζόμενη σε συνθήκες

electrical_energy_transportation_4

Σύντομη περιγραφή έργου : Κατασκευή, ανέγερση, συγκόλληση, εγκατάσταση και εργασίες παράδοσης Δημοσίων έργων σε Βιομηχανικές και αστικές ζώνες. Πρόσθετες Πληροφορίες Περιγραφή Έργου Πελάτης / Τοποθεσία Προϋπολογισμος Πλήρης ανέγερση βάσεων και

NOx

Σύντομη περιγραφή έργου : Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Νο Ι-ΙΙ και Νο. III-IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα – Αποξήλωση των υφιστάμενων αγωγών λιγνίτη (PF-Ducts), αγωγών

anegersi_8is_komotinis_1

Πρόσθετες Πληροφορίες Προϋπολογισμός: – Αριθμός Σύμβασης: – Πελάτης: – Τοποθεσία: – Ποσοστό Συμμετοχής: – Έκθεση εικόνων

Scroll to Top
Scroll to Top