Ανθρώπινο δυναμικό

Η Εταιρία μας στελεχώνεται από μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία σε δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το εύρος των έργων που αναλαμβάνει.

Το τεχνικό προσωπικό της Εταιρίας αποτελείται από έμπειρους εργοδηγούς, ηλεκτροσυγκολλητές με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προϋποθέτει η νομοθεσία και με μακροχρόνια εμπειρία σε τεχνικά έργα, καθώς επίσης και από μονταδόρους, χειριστές μηχανημάτων και τεχνίτες μόνιμης και εποχιακής απασχόλησης.

Πετκίδης Αθανάσιος

     Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχ/κος

Πέκος Νικόλαος

                    Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος

Γρηγοριάδης Χαράλαμπος

       Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος

Πέκος Ιωάννης

          Οικονομολόγος

Μπερμπερίδης Φώτιος

       Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχ/κος

Μεϊμάρης Μάριος

         Επικεφαλής Εργοδηγός

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Scroll to Top